Studenți

Condiții de eligibilitate

1

Domiciliul sau reședința în orice regiune a României, excepție regiunea București-Ilfov.

2

Student, nivel licență, în unul din ultimii 2 ani terminali, înmatriculat la în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată din România, excepție cele din regiunea București-Ilfov, la o specializare inteligentă.

3

Neparticipare la alte programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale în proiecte POSDRU/POCU.