Premii studenți 2021

Sunt disponibile maximum 750 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

 • Introducere în antreprenoriat,
 • Dezvoltarea și promovarea site-urilor web pentru antreprenori,
 • Organizarea ideilor: esența unui discurs convingător,
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).

Sunt disponibile maximum 750 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

 • Introducere în antreprenoriat,
 • Dezvoltarea și promovarea site-urilor web pentru antreprenori,
 • Organizarea ideilor: esența unui discurs convingător,
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).

Sunt disponibile maximum 750 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

 • Introducere în antreprenoriat,
 • Dezvoltarea și promovarea site-urilor web pentru antreprenori,
 • Organizarea ideilor: esența unui discurs convingător,
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).
 

Sunt disponibile maximum 750 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

 • Introducere în antreprenoriat,
 • Dezvoltarea și promovarea site-urilor web pentru antreprenori,
 • Organizarea ideilor: esența unui discurs convingător,
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).

Sunt disponibile 66 de premii, doar pentru promovarea acestei oferte educaționale:

 • minimum 2 premii I în cuantum 22.000 de lei/premiu,
 • minimum 2 premii II în cuantum 10.000 de lei/premiu,
 • minimum 2 premii III în cuantum 5.000 de lei/premiu,
 • maximum 60 mențiuni în cuantum 1.000 de lei/premiu.

La finalul Acceleratorului de afaceri echipele de studenți care vor îndeplini criteriile minime (absolvirea activității de accelerare cu un Investment Readiness Level (IRL) mai mare sau egal cu 3) vor avea posibilitatea de a prezenta și susține ideea de afaceri în cadrul unui eveniment DemoDay. Jurizarea ideilor de afaceri se va face de un grup de experți în baza unor criterii obiective și realiste. La finalul evenimentului minimum 10 echipe vor primi câte un premiu în medie de 100.000 lei în scopul implementării ideilor de afaceri și realizării activităților propuse. Premiile se vor acorda în 1/2/3 tranșe. La accesarea primei tranșe din premiu, echipele de studenți vor depune un plan de activități prin care vor explica modul în care vor utiliza banii primiți pentru dezvoltarea ideii de afacere și vor specifica rezultatele/indicatorii pe care doresc să le/îi atingă. Pe baza acestui plan se va realiza încă o etapă de evaluare. Dacă prin utilizarea primei tranșe de bani s-au atins indicatorii stabiliți în planul de activități, echipa poate beneficia și de a doua tranșă. În cazul în care echipele nu vor ajunge la rezultatele stabilite în planul de activități, ele nu vor mai fi eligibile pentru a primi a doua tranșă din premiu. Banii rămași disponibili se vor realoca, în mod egal, spre echipele declarate eligibile.

Sunt disponibile 115 de premii, în cuantum de 350 lei/premiu, doar pentru componenta Consilierea profesională aprofundată.

Sunt disponibile 72 de premii, în cuantum de 1.000 lei/premiu.

Sunt disponibile 45 de burse, în cuantum de 300 lei/lună, pentru maximum 3 semestre (4 luni/semestru).