Listă specializări inteligente

Lista specializărilor inteligente din Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 conform Ordinului de Ministru nr. 5376/19.10.2017
Domeniul de licență Specializarea
Matematică Matematică
Matematici aplicate
Matematică informatică
Informatică Informatică
Informatică aplicată
Fizică Fizică
Fizică medicală
Biofizică
Fizică informatică
Chimie Chimie
Biochimie tehnologică
Radiochimie
Chimie informatică
Chimie medicală
Chimie farmaceutică
Inginerie chimică Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale
Știința și ingineria polimerilor
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice
Inginerie chimică
Controlul și securitatea produselor alimentare
Inginerie biochimică
Ingineria fabricației hârtiei
Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori
Tehnologie chimică textilă
Chimie alimentară și tehnologii biochimice
Prelucrarea petrolului și petrochimie
Chimie militară
Geografie Geografie
Geografia turismului
Cartografie
Hidrologie și meteorologie
Planificare teritorială
Geologie Geologie
Geochimie
Știința mediului Chimia mediului
Ecologie și protecția mediului
Geografia mediului
Fizica mediului
Știința mediului
Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole
Căi ferate, drumuri și poduri
Construcții și fortificații
Amenajări și construcții hidrotehnice
Construcții miniere
Inginerie sanitară și protecția mediului
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
Inginerie civilă
Inginerie urbană și dezvoltare regională
Infrastructura transporturilor metropolitane
Drumuri, poduri și infrastructuri militare
Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții
Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei
Instalații pentru construcții – pompieri
Inginerie electrică Sisteme electrice
Electronică de putere și acționări electrice
Electrotehnică
Instrumentație și achiziții de date
Electromecanică
Inginerie electrică și calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice
Hidroenergetică
Termoenergetică
Energetică industrială
Energetică și tehnologii nucleare
Managementul energiei
Energetică și tehnologii de mediu
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Rețele și software de telecomunicații
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii
Telecomenzi și electronică în transporturi
Echipamente și sisteme electronice militare
Comunicații pentru apărare și securitate
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație
Inginerie geologică Inginerie geologică
Geologia resurselor miniere
Geologia resurselor petroliere
Geofizică
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru
Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice
Geodezie și geoinformatică
Mine, petrol și gaze Inginerie minieră
Prepararea substanțelor minerale utile
Topografie minieră
Inginerie de petrol și gaze
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor
Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale
Sisteme de propulsie
Echipamente și instalații de aviație
Inginerie și management aeronautic
Aeronave și motoare de aviație
Navigație aeriană (Air Navigation)
Design aeronautic
Ingineria autovehiculelor Construcții de autovehicule
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Autovehicule rutiere
Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule
Blindate, automobile și tractoare
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului
Ingineria sistemelor de circulație feroviară
Ingineria sistemelor de circulație rutieră
Agronomie Agricultură
Științele solului
Montanologie
Protecția plantelor
Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară
Horticultură Horticultură
Peisagistică
Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului
Ingineria și designul produselor finite din lemn
Silvicultură Silvicultură
Exploatări forestiere
Cinegetică
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
Biotehnologii Inginerie genetică
Biotehnologii*) *) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Tehnologia prelucrării produselor agricole
Controlul și expertiza produselor alimentare
Pescuit și industrializarea peștelui
Protecția consumatorului și a mediului
Extracte și aditivi naturali alimentari
Tehnologie și control în alimentația publică
Zootehnie Zootehnie
Piscicultură și acvacultură
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
Tehnologia informației
Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională
Ingineria informației
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată
Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare
Ingineria sistemelor multimedia
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice
Mecanică fină și nanotehnologii
Mașini și echipamente miniere
Inginerie mecanică
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Utilaje petroliere și petrochimice
Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor
Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcții
Utilaje pentru textile și pielărie
Vehicule pentru transportul feroviar
Instalații și echipamente portuare și marine
Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini
Mașini-unelte și sisteme de producție
Ingineria sudării
Design industrial
Ingineria securității în industrie
Nanotehnologii și sisteme neconvenționale
Tehnologia și designul produselor textile
Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori
Ingineria sistemelor de energii regenerabile
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite
Inginerie industrială (Industrial Engineering)
Informatică aplicată în inginerie industrială
Inginerie marină și navigație Navigație și transport maritim și fluvial
Navigație, hidrografie și echipamente navale
Electromecanică navală
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală
Optometrie
Biotehnologii industriale
Inginerie fizică
Informatică industrială
Matematică și informatică aplicată în inginerie
Fizică tehnologică
Bioinginerie
Biomateriale și dispozitive medicale
Echipamente și sisteme medicale
Arhitectură navală Arhitectură navală
Sisteme și echipamente navale
Mecatronică și robotică Mecatronică
Robotică
Ingineria materialelor Știința materialelor
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Ingineria biomaterialelor
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică
Ingineria și protecția mediului în agricultură
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Ingineria mediului
Ingineria valorificării deșeurilor
Reconstrucție ecologică
Inginerie și management Inginerie economică industrială
Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie economică în construcții
Inginerie și management naval și portuar
Inginerie economică în domeniul transporturilor
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic
Inginerie economică în industria chimică și de materiale
Inginerie și management în industria turismului
Inginerie și management forestier
Ingineria și managementul afacerilor
Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare
Inginerie genistică Mașini și utilaje de geniu
Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare
Inginerie de armament, rachete și muniții Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare
Muniții, rachete, explozivi și pulberi
Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului
Sisteme integrate de armament și muniție
Materiale energetice și apărare CBRN
Biologie Biologie
Biologie ambientală
Biochimie
Sănătate Medicină
Asistență medicală generală
Moașe
Radiologie și imagistică
Laborator clinic
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Audiologie și protezare auditivă
Nutriție și dietetică
Medicină veterinară Medicină veterinară
Sănătate Medicină dentară
Tehnică dentară
Asistență dentară
Asistență de profilaxie stomatologică
Farmacie
Asistență de farmacie
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic
Drept Drept
Drept european și internațional
Științe administrative Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)
Administrație publică
Științe ale comunicării Media digitală
Sociologie Resurse umane
Asistență socială Asistență socială
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene
Științe politice Studii de securitate
Științe politice (în limbile română, engleză și franceză)
Științe militare, informații și ordine publică Psihologie – informații
Securitate și apărare
Sisteme informaționale
Studii de securitate și informații
Conducere interarme – forțe terestre
Conducere interarme – forțe navale
Conducere interarme – forțe aeriene
Logistică
Conducere militară
Managementul traficului aerian
Management în aviație
Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene
Managementul sistemelor de comunicații militare
Managementul sistemelor de supraveghere aeriană
Leadership militar
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității
Administrarea afacerilor
Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică
Statistică și previziune economică
Informatică economică
Economie Economie agroalimentară și a mediului
Economie și comunicare economică în afaceri
Management Management
Contabilitate Contabilitate și Informatică de gestiune
Finanțe Finanțe și bănci
Marketing Marketing
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale
Psihologie Psihologie
Terapie ocupațională
Științe ale educației Psihopedagogie specială
Studiul patrimoniului (Heritage Studies) Turism cultural și studii muzeale
Studii culturale Turism cultural
Arhitectură Arhitectură
Design de produs
Conservare și restaurare de arhitectură
Arhitectura peisajului
Mobilier și amenajări interioare
Tehnologie arhitecturală
Urbanism Proiectare și planificare urbană
Urbanism și administrarea teritoriului
Amenajarea și planificarea peisajului
Arte vizuale Conservare și restaurare
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși – Marionete, Coregrafie)
Scenografie
Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: Sunet – montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)
Animație
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială