Simulare, dezvoltare de procese și modelare de afaceri – nivel inițiere elevi

JobRouter este o platformă stabilă, cu un nivel înalt de securitate a datelor, care permite optimizarea proceselor unei organizații prin digitizarea/automatizarea lor.

 • termen de modelare, simulare și dezvoltare/digitizare/automatizare a proceselor scurt
 • securizarea datelor, proceselor, rapoartelor etc. prin accesarea lor în funcției de rolul deținut în organizație
 • informare permanentă a utilizatorilor platformei prin transmiterea de notificări și email-uri
 • integrare ușoară a semnăturii electronice
 • integrare ușoară cu alte sisteme interne și externe ale unei organizației
 • accesare platforma de pe dispozitive desktop și mobile
 • platformă low-code

Această ofertă educațională este oferită sub forma de curs deschis (MOOC – Massive Open Online Courses), fiecare student învățând în propriul lui ritm, neexistând întâlniri față în față.

Elevii vor avea acces la:

 • platforma e-learning Moodle, unde vor putea accesa materiale didactice audio-video și materiale didactice text-imagine;
 • platforma JobRouter, unde vor putea testa procesele prezentate și vor putea dezvolta propriile lor procese.

Elevii vor beneficia de sprijin on-line din partea formatorilor.

 • Definirea proceselor (processes)
 • Gestionarea utilizatorilor (users)
 • Gestionarea rolurilor (job functions)
 • Definirea pașilor (steps)
 • Definirea formularelor (forms)
 • Definirea regulilor (rules)
 • Definirea processes inbox-urilor
 • Definirea scripturilor (scripts)
 • Utilizarea variabilor de sistem JobRouter
 • Utilizarea instrumentului step overview
 • Utilizarea instrumentului instance overview
 • Utilizarea instrumentului simulator
 • Utilizarea modului JobTable
 • Utilizarea modului JobPDF
 • Înțelegerea și utilizarea unor funcții javascript predefinite în JobRouter
 • Înțelegerea și utilizarea instrucțiunilor SQL

Evaluare tip colocviu:

 • evaluare periodică a noțiunilor/conceptelor învățate prin intermediul platformei de e-learning Moodle;
 • evaluare finală – prezentarea unui proces realizat.

Evaluarea finală se va realiza la solicitarea fiecărui elev, prin agrearea, împreună cu formatorul online, a unei date și a unei ore.

Sunt disponibile maximum 50 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea acestei oferte educaționale.

Fiecare elev care dorește și care va promova nivelul inițiere va beneficia, pe o perioadă de aproximativ 3 ani, pentru propria lui afacere, de folosirea unei instanțe de JobRouter, având o valoare comercială de aproximativ 25.000 de Euro.

În perioada celor 3 ani fiecare elev va beneficia de un spațiu de stocare de maximum 5 GB, pentru baza de date, și de un spațiu de stocare de maximum 50 GB, pentru arhiva electronică. Elevii care vor obține premiile oferite pentru nivelul intermediar vor beneficia de un spațiu de stocare dublu, atât pentru baza de date cât și pentru arhiva electronică.

Notă 1: Perioada celor 3 ani se finalizează la data de 1 octombrie 2024, indiferent de data de începere.

Notă 2: O aplicație dezvoltată în cadrul platformei JobRouter și folosită de peste 100 de utilizatori, pentru raportarea activității pe parcursul a 3 ani, are o BD de 0,7 GB.