Întrebări frecvente înscriere elevi

Da, dacă ești elev înmatriculat în învățământul liceal din România și dacă îndeplinești toate condițiile de eligibilitate specificate în metodologia de selecție.

Da, excepție elevii înmatriculați în învățământul liceal din România în unități de învățământ din regiunea București-Ilfov și cei care au domiciliul sau reședința în regiunea București-Ilfov.

Da, dacă proiectul european la care ai participat nu este de tipul Bursa Studentului Antreprenor (finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020).

Toate activitățile se vor desfășura în mediul on-line.

Da, parcurgerea programului nu implică obligativitatea înscrierii la concurs, însă neparticiparea atrage după sine imposibilitatea intrării în posesia vreunui premiu pus la dispoziție.

Evaluarea cuprinde 2 aspecte:

  • Un test grilă la finalul programului. Acest test se poate repeta de câte ori doriți și este gândit astfel încât să vă ajute să evaluați cât de mult ați asimilat cunoștințele. 

  • O autoevaluare a proiectului pe care doriți să îl prezentați. 

Evaluarea finală se va realiza la solicitarea fiecărui elev, prin agrearea, împreună cu formatorul online, a unei date și a unei ore.

Da, Universitatea Babeș-Bolyai va elibera un atestat de participare și o adeverință pentru toți cei care promovează oferta educațională.

 

Nu, fiecare elev își organizează propriul program de lucru.

*Notă: La ora actuală este posibil ca “piața”/viața să te forțeze să ai cunoștințe TIC!

Pentru a putea accesa și parcurge oferta educațională este nevoie să deții cunoștințe minime de utilizare a calculatorului și a instrumentelor TIC. Cunoștințele de programare sunt de dorit, dar nu sunt necesare pentru a te putea înscrie în proiectul Azi Student, Mâine Antreprenor!. Ne adresăm tuturor elevilor care vor să stăpânească digitalizarea/automatizarea pe o platformă de tip low-code, iar nivelurile puse la dispoziție în acest sens sunt: nivelul inițiere (începător) și nivelul intermediar. Le poți parcurge în funcție de interesul și cunoștințele tale în domeniu.

 Nu. Cursul pus la dispoziție de către formatorii UBB este de tip MOOC (Masive Open Online Course) și se desfășoară în sistem asincron. Așadar, nu sunt prevăzute întâlniri cu profesori, însă aceștia îți vor sta la dispoziție pentru eventuale aspecte de clarificat.