Întrebări frecvente înscriere cadre didactice

Nu, proiectul se adresează cadrelor didactice/cadrelor didactice asociate care predau la facultățile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sau la extensile acesteia din țară.

Da ești eligibil, dar inainte te rog să verifici și celelalte condiții de eligibilitate (Vezi secțiunea condiții de eligibilitate)

Nu. Primul pas necesar pentru ca un cadru didactic să participe la activitățile desfășurate în cadrul proiectului ASMA este să acceseze următorul link: https://automatizamromania.ro/jobrouter/index.php?jr_instance_id=4&cmd=PublicStart&ps=b49fb8968c91c9fc62c7cf93fac3455a&username=Webuser&proiect=ASMA
După accesarea link-ului trebuie introduse informațiile personale specificate în platformă, în vederea obținerii datelor de autentificare ale contului de pe platforma de înscriere a proiectului ASMA.
Datele de autentificare se vor transmite prin e-mail fiecărui cadru didactic. Ulterior, v-a trebui să accesezi link-ul din e-mail pentru a-ți introduce datele de identificare si pentru a începe înscrierea on-line propiu-zisă

Da, trebuie parcurse toate cele trei discipline/activități și anume:
– Psihopedagogie universitara: reconsiderarea paradigmei psiho-educaționale pentru generația contemporana
– Cultura inovarii TIC – antreprenoriat TIC si mediul academic
– Antreprenoriat: particularităţi ale învăţării competenţelor antreprenoriale în învăţământul superior

Pentru fiecare activitate sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate astfel:
–  4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)
–  15 ore de aplicații practice on-line (asincron)
–  30 ore pregătire individuală
– 1 oră de evaluare (colocviu)

În funcție de completarea formularului de înscriere se vor genera/sugera automat documentele necesare înscrierii în proiect.

Da, adeverința conform căruia se justifică locul de muncă în cadrul Universității Babeș-Bolyai trebuie sa fie în original. Atenție, aceasta va fi trimisă, în original, ca parte a dosarului de înscriere. Sau poți trimite document din care rezultă predarea a cel puțin o disciplină la o specializare inteligentă nivel licență la UBB, una din variantele de mai jos:
a. Orar activități didactice din semestru I/II al anului universitar 2020 – 2021, semnat de către un cadru didactic și un superior ierarhic, din care să rezulte că desfășoară activități didactice la cel puțin o disciplină în cadrul unei specializări inteligente, nivel licență din UBB;
b. Adeverința de la Resurse Umane în care să fie specificată faptul că desfășoară activități didactice la cel puțin o disciplină în cadrul unei specializări inteligente, nivel licență din UBB;
c. Adeverință eliberată de către directorul de departament în care să fie specificată faptul că desfășoară activități didactice la cel puțin o disciplină în cadrul unei specializări inteligente, nivel licență din UBB;
Pentru mai multe detalii vezi regulemantul/metodologia de înscriere de la secțiunea Metodologie selecție.

Atâta timp cât nu ai participat ca și grup țintă a proiectelor din cadrul apelului ”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” .
Dacă aveți neclarități puteți lua legătura cu Responsabilul grup țintă cadre didactice.