Organizarea ideilor: Esența unui discurs convingător

Esenta unui discurs convingator constă în vocabular. Dezvoltarea vocabularului te va ajuta să scoți la iveală esenta unui discurs convingator indiferent daca e vorba de un pitch pentru a atrage o finantare la un accelerator sau un interviu cu un angajator.

O comunicare eficientă îți poate rezolva atât de multe probleme pe cât le poate crea o comunicare non-eficientă. Indiferent de domeniul în care vei activa, oportunitățile îti vor veni cu o mai mare ușurință dacă vocabularul tău este bogat, adecvat și coerent. Credibilitatea ta va fi mai mare și impactul vorbelor tale ar putea schimba părerile și perspectivele oamenilor.

Interviul de angajare ar putea fi primul loc serios în care capacitatea ta de comunicare va fi supusă testării. Dacă cuvinte precum “vroiam”, “face sens” sau “umpic” fac parte din vocabularul tău, atunci această ofertă educațională este exact ce ai nevoie.

În acest curs vei avea posibilitatea de a învăța:

 • formarea și dezvoltarea capacităților de investigare a realitățiii;
 • formarea și dezvoltarea capacității argumentative;
 • formarea si dezvoltarea capacitații decizionale;
 • formarea si dezvoltarea competențelor de negociere;
 • formarea si dezvoltarea competențelor emoționale;
 • formarea și dezvoltarea capacității de a oferi feedback și de a fi receptiv la feedbackul primit;
 • dezvoltarea gândirii critice, creative și laterale;
 • dezvoltarea creativității.

Numărul de ore alocate acestei oferte educaționale este de 28 ore de activități on-line, repartizate astfel: 14 ore de curs teoretic și 14 de lucrări practice (seminar), presupunând 14 întâlniri a câte 2 ore, în cadrul fiecărei întâlniri derulându-se o ora de curs și o ora de seminar. Pe lângă aceste ore, de la studenți se așteaptă o implicare estimativă de 73 ore, în total oferta educațională însumând o implicare de 100 ore.

Toate cursurile teoretice și seminarele (S) se vor desfășura astfel: secvențe de prelegere + sarcini de lucru + răspunsuri și explicații.

La finalul fiecăreia dintre cele 14 secvențe studentul va interacționa cu formatorii pentru a primi răspunsuri la întrebările/nelămuririle sale (munca 1 la 1 plus feedback individualizat).

Nota: Interacțiunea cu formatorii se poate desfășura imediat după parcurgerea secvențelor de curs teoretic și lucrări practice sau la o data ulterioara programată.

#ÎNTÂLNIREA 1:

 • Curs: Principii cheie în redactarea unui document academic eficient. Calitațile unui text bine scris: precizia, concizia, claritatea, vocabularul adecvat, coerența si coeziunea.
 • Seminar: Dificultați, capcane, constrângeri în redactarea unui text.

#ÎNTÂLNIREA 2:

 • Curs: Tipuri de discurs: descriptiv, analitic, persuasiv si critic. Caracteristici. Public vizat. Impactul asupra publicului. Îmbinarea tipurilor de discurs în scrierea/scrierile academice.
 • Seminar: Pornind de la o tema data, studenții vor identifica 4 tipuri de discurs, care vor fi, ulterioranalizate d.p.d.v. al impactului asupra cititorului.

#ÎNTÂLNIREA 3:

 • Curs: De la discursul descriptiv al autorului pasiv (compilație/rezumat) la discursul asumat al autorului implicat (argumentare raționala sau empatica a carui finalitate este persuasiunea cititorului). Stil: formal vs. informal. Adaptarea registrului la publicul cititor.
 • Seminar: Selectarea unor mostre de producții scrise/fragmente excerptate din diverse tipuri de texte, identificareacaracteristicilor fiecarui tip de discurs, a situației în care se foloseste cu precadere într-un text (de exemplu, într-un text academic, discursul critic e potrivit pentru un excurs bibliografic, discursul descriptiv, pentru prezentarea metodelor etc.) Greseli si locuri comune reperate. Trasaturi distinctive (de organizare, limbaj etc.). Prioritatea acordata unui tip/unor tipuri de discurs în detrimentul celorlalte.

#ÎNTÂLNIREA 4:

 • Curs: Tehnici de argumentare. Etape de concepție ale unui discurs asumat: contextualizarea unei teme (alegerea unui probleme, identificarea impactului sau asupra unei anumite categorii de public, propunerea unei soluții, argumentarea motivelor pentru care soluția propusa este unica/interesanta/folositoare), contribuția la rezolvarea problemei, detalierea posibilelor soluții, prezentarea soluției alese, contribuția studiului la progresele înregistrate în domeniul etc.
 • Seminar: elaborarea, în baza criteriilor enunțate, a unui plan de idei pentru o tema de interes aleasa de fiecare student.

#ÎNTÂLNIREA5:

 • Curs: Organizarea discursului. Etape esențiale în scrierea unei argumentații academice: planificarea, cercetarea (lectura/informarea), compunerea primei forme, reeditarea. Importanța fiecarei etape în cristalizarea unui discurs coerent, care îți atinge scopul.
 • Seminar: Text structurat vs text nestructurat. Analiza d.p.d.v. al impactului asupra cititorului.

#ÎNTÂLNIREA 6:

 • Curs: Planificarea si structurarea unei argumentații academice.
 • Seminar: elaborarea planului de idei, cu evidențierea fiecarei etape – introducerea, cuprinsul, concluzia. Alegerea tipurilor de argument pentru construirea unui argumentații logice.

#ÎNTÂLNIREA 7:

 • Curs: Reeditarea pentru forma finala a argumentației.
 • Seminar: dezvoltarea în varianta finala a argumentației construite în secvența anterioara, verificarea si finisarea elementelor de conținut si de forma. Etapa de reflecție.

#ÎNTÂLNIREA 8:

 • Curs: Norma vs uz. Capcanele limbii române: ortografie, morfosintaxa, vocabular.
 • Seminar: teste

#ÎNTÂLNIREA 9:

 • Curs: Norma vs uz. Capcanele limbii române: ortografie, morfosintaxa, vocabular.
 • Seminar: teste

#ÎNTÂLNIREA 10:

 • Curs: Norma vs uz. Capcanele limbii române: ortografie, morfosintaxa, vocabular.
 • Seminar: teste

#ÎNTÂLNIREA 11:

 • Curs: Norma vs uz. Capcanele limbii române: ortografie, morfosintaxa, vocabular.
 • Seminar: teste

#ÎNTÂLNIREA 12:

 • Curs: Norma vs uz. Capcanele limbii române: ortografie, morfosintaxa, vocabular.
 • Seminar: teste

#ÎNTÂLNIREA 13:

 • Curs: Punctuație. Cristalizarea structurii interne a frazei, în vederea decelarii sensului.
 • Seminar: teste

#ÎNTÂLNIREA 14:

 • Curs: Recapitulare în vederea examenului final.
 • Seminar: Teste recapitulative

Evalaure de tip colocviu – o prezentare pornind de la un subiect dat plus întrebări adresate de profesor.

Sunt disponibile maximum 750 de premii, în cuantum de 500 lei/premiu, pentru promovarea oricărei oferte educaționale:

 • Introducere în antreprenoriat,
 • Dezvoltarea și promovarea site-urilor web pentru antreprenori,
 • Organizarea ideilor: esența unui discurs convingător,
 • Simulare, dezvoltare de procese şi modelare de afaceri (nivel inițiere).