Consiliere profesională

Zi de zi luăm decizii. Unele mai mari, altele mai mici. Calitatea deciziilor depinde atât de cunoștințe cât și de circumstanțe. Dacă ne raportăm la un tânăr antreprenor identificăm mai mulți factori care contribuie la realizarea unui climat decizional favorizant; un rol important îl au mentalitățile care însă, pot fi schimbate prin educație, dar și prin automodelare.

Tocmai de aceea avem psihologi/experți în consiliere alături de care vom organiza activități de consiliere profesională de bază și consiliere profesională aprofundată – pentru a te putea pregăti în luarea viitoarelor decizii. Credem că aceste activități te vor ajuta să îți găsești direcția puțin mai ușor după finalizarea studiilor.

Activitatea de consiliere profesională de bază va fi organizată sub formă de anchetă, ce urmărește analiza nevoilor și particularităților specifice ale studenților cu privire la activitatea educațională, profesională și (cel mai frumos) antreprenorială. Scopul este identificarea profilului fiecărui student, cu scopul de a-I îndruma spre sectorul/aria de activitate care i se potrivește cel mai bine.

Cu ajutorul unui chestionar, care se va completa online în platforma Jobrouter, în momentul înscrierii on-line în cadrul proiectului, se vor identifica așteptările studenților privind procesul de învațare și activitatea antreprenorială, profilului profesional și antreprenorial al acestora dar și o serie de variabile identificate în literatura internațională care contribuie la succesul educațional și anteprenorial.

Prin intermediul consilierii profesionale, la nivel educațional, se vor identifica factorii motivaționali care susțin învățarea activă și principalele dificultați întâmpinate. De asemenea, pornind de la teoria comportamentului planificat, pe baza unui model antreprenorial integrat, se vor analiza principalele bariere care se interpun intențiilor antreprenoriale ale studenților și vor fi identificați factorii care susțin inițiativa antreprenorială, precum atitudinile, normele subiective, autoeficacitate, inovare, starea de bine, asumarea riscurilor, care la rândul lor pot influența dezirabilitatea și fezabilitatea percepută a activității antreprenoriale, cu impact direct asupra comportamentelor ce duc la demararea unei afaceri.

Cunoașterea de sine este cheia dezvoltării personale și profesionale pentru oricine.

Pe baza unui instrument ce va evalua nevoile și interesele antreprenoriale, încadrarea în grupurile defavorizate și cu risc școlar, se vor identifica 115 studenți care vor beneficia de consiliere profesională aprofundată. Se dorește ca acestă activitate să contribuie cu adevărat la formarea acestor studenți în vederea stimulării și deschiderii spre activități antreprenoriale.

Profilele studenților cu risc școlar sunt caracterizate de medii scăzute la bacalaureat, rezultate scăzute la examenele din primul și al doilea an de studii, dificultăți familiale (absența unuia sau ambilor părinți, proveniența din familii dezorganizate) și financiare (lipsa veniturilor sau venituri scăzute în familia de proveniență), proveniența din mediul rural, apartenența la grupuri minoritare și multe altele.

La finalul activității de consiliere aprofundată toți cei 115 studenții pot prezenta un plan de dezvoltare profesională, adaptat propriului profil psihologic și propriilor nevoi. În urma evaluării acestui plan de dezvoltare profesională, studenții pot primi premii.

De asemenea dacă finalizezi cu bine această activitate atunci ești cu un pas mai aproape de bursa studentului antreprenor!

Sunt disponibile 115 de premii, în cuantum de 350 lei/premiu, doar pentru componenta Consilierea profesională aprofundată.