Program postuniversitar: RECONSIDERAREA PARADIGMEI PSIHO-EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA CONTEMPORANĂ

Psihopedagogie universitară: reconsiderarea paradigmei psiho-educaționale pentru generația contemporană

Disciplina constă în frunizarea de detalii teoretice cadrelor didactice privind abordările educaţionale potrivite, respectiv de a dezvolta/îmbunătăţi materiale didactice, prin activităţi practice, ale unor abordări potrivite noii generaţii, cum ar fi:

- abordarea digitală a interacţiunii cu studenţii (resurse, comunicare, socializare);

- abordarea fragmentată și diversificată a predării (în sensul menţinerii atenţiei studenţilor);

- abordarea grafică și simplificată;

- abordarea relevantă (justificarea relevanţei conţinuturilor și a activitaţilor)

Pentru această disciplină sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate astfel:

- 4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)

- 15 ore de aplicații practice on-line (asincron)

- 30 de ore de pregătire individuală

- o oră de evaluare (colocviu)

Cultura inovarii TIC – antreprenoriat TIC si mediul academic

Disciplina oferă informații despre instrumentele IT, resursele și sistemele folosite în educaţie, precum și studiul și avansarea învăţării asistate de tehnologie. Progresele în tehnologia educaţională nu numai că îmbunătăţesc procesul de învăţare prin experimentare și analiză a datelor, dar și fac posibil ca milioane de noi studenţi din întreaga lume să urmeze cursuri și să obţină certificate și diplome profesionale prin intermediul sistemelor de învăţare on-line.

Pentru această disciplină sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate după cum urmează:

- 4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)

- 15 ore de aplicații practice on-line (asincron)

- 30 de ore de pregătire individuală

- o oră de evaluare (colocviu)

Antreprenoriat: particularităţi ale învăţării competenţelor antreprenoriale în învăţământul superior

Disciplina urmărește prezentarea și dezbaterea mai multor cazuri de succes ale mediilor de învăţare antreprenoriale pentru a sugera câteva aspecte importante pe care cadrele didactice ar trebui să le ia în considerare în aflarea răspunsurilor proprii la mai multe întrebări privind învăţarea antreprenoriatului:

- Care sunt competenţele antreprenoriale care ar trebui considerate în construcţia oricarei discipline? Dar a disciplinelor specifice de antreprenoriat?

- Cum identifici studenţii care au inclinaţii antreprenoriale?

- Care sunt diferenţele dintre competenţele tradiţionale și competenţele antreprenoriale vizate de către o disciplină ?

- Cum construiești un mediu propice învăţării competenţelor antreprenoriale?

- Cum construiești un ciclu al invăţării antreprenoriale?

Pentru această disciplină sunt alocate un număr de 50 de ore de activități, repartizate în:

- 4 ore în cadrul unei întâlniri față în față on-line (sincron)

- 15 ore de aplicații practice on-line (asincron)

- 30 de ore de pregătire individuală

- o oră de evaluare (colocviu)