Accelerator de afaceri

Acceleratorul de afaceri este o activitate online rigurosă și intensivă de testare și validare a unei idei de afaceri și se va desfășura pe parcursul a minimum 8 săptămâni. Participarea în cadrul Acceleratorul de afaceri presupune alocarea din partea echipelor a cel puțin 30 de ore/săptămână. Acțiunile echipelor se vor împărți între:

 • studierea și aprofundarea conceptelor discutate prin parcurgerea bibliografiei obligatorii și recomandate;
 • aplicarea cunoștințelor dobândite;
 • interacțiunea săptămânală cu mentorul alocat;
 • documentarea parcursului și organizarea activității în cadrul platformei LaunchPad;
 • prezentarea progresului în cadrul întâlnirilor săptămânale în fata unui grup de experți format din antreprenori, facilitatori și cadre didactice.

Înscrierea studenților în cadrul Acceleratorul de afaceri se va realiza în 2 etape:

 • înscrierea în grupul țintă al proiectului, care presupune, conform metodologiei de selecție a grupului țintă, completarea unui formular online disponibil în cadrul aplicației de înscriere, urmată de
 • înscrierea în cadrul acceleratorului de afaceri, care presupune:
  • parcurgerea bibliografiei recomandate (se va primi prin e-mail în momentul exprimării interesului de a participa la acceleratorul de afaceri),
  • completarea unui Business Model Canvas (un model static al acestui instrument se găsește aici, iar un model dinamic al aceluiași instrument se găsește aici) și
  • completarea unui chestionar online disponibil tot în cadrul aplicației de înscriere.

După încheierea etapei de înscriere echipele vor participa la un interviu online cu unul din experții Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj (PTIC), iar la finalul acestei etape se va stabili lista finală a celor 20-30 de idei/echipe participante în cadrul Acceleratorului de afaceri.

Vor avea prioritate la înscriere echipele care:

 • parcurg cu succes etapa de înscriere și interviul;
 • demonstrează motivația și ambiția necesară pentru finalizarea Acceleratorului de afaceri și implementarea ideii de afaceri;
 • au cel puțin o idee de afaceri care poate să fie lansata cu succes în limita 15.000 €;
 • au în componență cel puțin 2 membrii și maxim 4 (notă: minimum un membru al echipei este necesar să facă parte din grupul țintă al proiectului);
 • pot să dedice cel puțin 30 de ore pe săptămână activităților previzionate în cadrul acceleratorului.

Timp de mai multe zile echipele vor lucra intens cu echipa Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Cluj (PTIC), precum și cu o serie de mentori, colaboratori și posibili parteneri (inclusiv mentori voluntari în funcție de nevoile studenților). În cadrul acestei etape, echipele vor avea parte de pregătire individualizată, precum și de sarcini de realizat în funcție de stadiul în care se află proiectul, precum și de domeniul de activitate. De asemenea, echipele vor fi încurajate să lucreze împreună cu ceilalți studenți participanți prin activități comune, sesiuni de pitching, networking sau prin schimb de experiență.

În urma rezultatelor obținute pe durata bootcamp-ului vor fi selectate echipele care vor participa în etapa propriu-zisă de Accelerare.

Acestă etapă se bazează pe 3 componente principale:

 • sesiuni de mentorat 1-la-1 individualizate cu fiecare echipă de studenți: se creează un roadmap personalizat pentru fiecare echipă, cu obiective de atins, responsabili și termene limită.
 • workshopuri specializate
 • acces la servicii și competențe care nu se regăsesc în echipa acceleratorului de afaceri.

Printre temele abordate menționăm aici: strategie, marketing și vânzări, legislație, management operațional, negociere, financiar, evaluarea riscurilor, pitching etc. Pe durata etapei de Accelerare echipele vor avea acces la o serie de consultanți și specialiști externi din diverse domenii de specialitate.

În cadrul etapei de Accelerare echipele de studenți vor avea ocazia să:

 • testeze și valideze cele mai importante ipoteze ale idei lor de afaceri pentru a determina șansele de succes;
 • interacționeze cu oameni de afaceri cu experiență și succes demonstrat în afacerile conduse în calitate de mentori ai programului;
 • învețe și descopere cele mai de succes metodologii și principii de lansare și dezvoltare a unei afaceri;
 • folosească cea mai modernă și avansată platformă de educație antreprenorială online din țară;
 • prezinte idea lor de afaceri în fata unei comisii de experți pentru ocazia de a câștiga premii pentru lansarea afacerii în piață.

La finalul Acceleratorului de afaceri echipele de studenți care vor îndeplini criteriile minime (absolvirea activității de accelerare cu un Investment Readiness Level (IRL) mai mare sau egal cu 3) vor avea posibilitatea de a prezenta și susține ideea de afaceri în cadrul unui eveniment DemoDay. Jurizarea ideilor de afaceri se va face de un grup de experți în baza unor criterii obiective și realiste. La finalul evenimentului minimum 10 echipe vor primi câte un premiu în medie de 100.000 lei în scopul implementării ideilor de afaceri și realizării activităților propuse. Premiile se vor acorda în 1/2/3 tranșe. La accesarea primei tranșe din premiu, echipele de studenți vor depune un plan de activități prin care vor explica modul în care vor utiliza banii primiți pentru dezvoltarea ideii de afacere și vor specifica rezultatele/indicatorii pe care doresc să le/îi atingă. Pe baza acestui plan se va realiza încă o etapă de evaluare. Dacă prin utilizarea primei tranșe de bani s-au atins indicatorii stabiliți în planul de activități, echipa poate beneficia și de a doua tranșă. În cazul în care echipele nu vor ajunge la rezultatele stabilite în planul de activități, ele nu vor mai fi eligibile pentru a primi a doua tranșă din premiu. Banii rămași disponibili se vor realoca, în mod egal, spre echipele declarate eligibile.

După încheierea Acceleratorul de afaceri, echipele vor menține legătura cu echipa Patronatul Tinerilor Intreprinzatori Cluj (PTIC) pentru a primi mentorat, acces la posibili parteneri, clienți sau investitori, dar și pentru a evalua progresul realizat sau pentru a identifica probleme înainte ca acestea să se agraveze. De asemenea, echipele vor primi asistență pentru a folosi sumele de bani primite cât mai eficient pentru dezvoltarea afacerii.

Acceleratorul de afaceri este foarte util pentru studenții cu competențe antreprenoriale, aflați la început de drum, deoarece ia în calcul inclusiv aspectele culturale, cele legate de mentalitate și teama de risc pentru a obține rezultate optime.