Azi Student, Mâine Antreprenor! (ASMA)

Dat fiind contextul actual cu pandemia de coronavirus la nivel global și totodată din dorința de a proteja toate persoanele implicate, de la grupul țintă până la echipa de management, echipa proiectului ASMA – “Azi Student, Mâine Antreprenor!” a decis suspendarea acestuia începând cu data de 01.04.2020 până la finalizarea stării de urgență.

După ce s-au luat în calcul toate scenariile posibile, s-a ajuns la concluzia că activitățile pregătite pentru grupul țintă (elevi, studenți, cadre didactice) nu se vor putea implementa și desfășura la adevărata lor valoare și totodată ar putea pune în pericol sănătatea tuturor celor implicați.

Suspendarea proiectului a devenit rapid o soluție pentru ca toți cei implicați să rămână în siguranță și să aibă posibilitatea de a beneficia cu adevărat de cursuri de calitate, odată ce măsurile impuse de autorități vor fi ridicate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm să colaborăm!

Echipa ASMA

ELEVI

Trage un ochi să vezi ce activități ți-am pregătit

STUDENȚI

Trage un ochi să vezi ce activități ți-am pregătit

CADRE DIDACTICE

***În curând vin și înscrierile

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada 02.07.2019 – 01.07.2021 proiectul cu titlul „Azi Student, Mâine Antreprenor” cod proiect 123894, în baza contractului de finanțare nr. 48793 din 01.07.2019, încheiat cu Ministerul Fonurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Valoarea totală a proiectului este de 7.726.259,21 lei, din care asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană de 6.567.320,35 lei și asistență financiară nerambursabilă națională de 1.018.339,11 lei. Contribuția elgibilă a Beneficiarului este de 140.599,75 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea întregului proces educațional al UBB prin realizarea unei intervenții în vederea creșterii eficacității pentru programele de studiu din domeniile de specializare inteligentă ale UBB, în sensul îmbunătățirii indicatorilor de rezultat și de proces, vizându-se implicarea a 450 de studenți, din care 345 aparținând unor grupuri defavorizate, 88 de cadre didactice și 150 de elevi, din care minimum 38 aparținând unor grupuri devaforizate.

 • rata participării la învățământul universitar din total populație;
 • rata retenției studenților sau rata de abandon școlar;
 • rata de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților;
 • diversitatea și corelarea cu nevoile pieței muncii a ofertelor educaționale;
 • perfecționarea specializată a cadrelor didactice.
 • consilierea de care beneficiază elevii de liceu în vederea participării la facultate;
 • rata studenților ce beneficiază de orientare academică sau profesională;
 • gradul de atractivitate a programelor de studiu și a disciplinelor de studiu în particular;
 • accesul studenților și elevilor cu venituri reduse sau din alte grupuri defavorizate la serviciile de educație;
 • oferte educaționale cu conținut inovator, gradul de utilizare al acestora;
 • gradul de utilizare a conținutului educațional inovator și al resurselor de învățare moderne și flexibile;
 • conștientizarea antreprenoriatului, ca mentalitate de succes.
 • A1. Implementarea activităților pentru creșterea participării studenților la învățământul terțiar universitar. Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională (consiliere profesională/tutoriat) și sprijin financiar în vederea creșterii numărului de cursanți şi de absolvenți din învățământul terțiar.
 • A2. Implementarea activităților pentru creșterea participării la învățământul terțiar universitar. Sprijinirea accesului elevilor la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu studenți și personal didactic.
 • A3. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar. Perfecționarea profesională specializată (program postuniversitar).
 • A4. Dezvoltarea și furnizarea de oferte educaționale cu conținut inovator corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
 • A5. Activitate transversală aferentă managementului de proiect
 • A6. Activitate transversală decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020